Łowiectwo

Na polowaniu indywidualnym

Kiedy jesteśmy już zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj broni, mamy odpowiednie ubranie na sobie, odstrzał na dany gatunek odebraliśmy od łowczego koła, w którym polujemy udajemy się na polowanie. Po zapisaniu się w książce polowań na odpowiedni rewir ruszamy do swojego łowiska. Dobrze jest pamiętać, aby samochód, którym będziemy się poruszać zostawić w odpowiedniej odległości od łowiska, tak, aby nie blokował drogi, która może być lesie drogą pożarową ułatwiająca dojazd odpowiednich jednostek. Załatwić wszelkie potrzeby fizjologiczne i ruszamy na wybrana przez nas ambonę. Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi w lesie i zachowujmy się jak należy. Jako przyrodnicy, bardzo blisko związani z lasem musimy mieć na uwadze, aby dawać dobry przykład, szczególnie tym osobom, które zabieramy ze sobą do łowiska. Musimy uświadomić je również o tym jak należy się zachowywać na polowaniu, a o one musza bezwzględnie stosować się do zaleceń. Zabronione jest pod każdym względem spożywanie alkoholu czy głośne zachowywanie. Wszelkie śmieci należy zbierać w reklamówkę i zabierać ze sobą do samochodu. W lesie nie można śmiecić. Latarkę, jaką mamy przy sobie używamy tylko do dochodzenia postrzałka, bo polowanie ze sztucznym światłem jest niedozwolone! Regulamin polowań określa sposób zachowania i napomnienia dotyczące oddawania strzału. Nie wolno strzelać łani prowadzącej, to jedna z tych zasad. Trzeba się stosować do nich i być pokornym wobec przyrody. Polowanie indywidualne jest tym polowaniem, dzięki któremu osobiście możemy obcować z przyrodą, posprawdzać jakość sprzętu optyczne, poćwiczyć wabienie. Obyć się z lasem i poznawać go z każdym wyjściem na nowo. Ponieważ łowisko choćbyśmy byli w nim codziennie nigdy nie jest takie samo może nas za każdym razem zaskoczyć na nowo.

Zobacz również:
Jak dobrze zapolować po tropie , czyli podchód zimą
Ten rodzaj polowania jest w zasadzie polowaniem z podchodu , jednak stosowanym po świeżym opadzie śniegu tzw. ponowie. Najlepsze efekty osiąga się przy dość małej pokrywie śniegu z lekkim mrozem. Śnieg musi być puszysty jednak najlepiej nieskrzypiący....

Stzrelectwo myśliwskie
W ramach kultywowania tradycji i propagowania strzelectwa myśliwskiego jako formy kultury łowieckiej organizowane są przez zarządy związku zawody strzeleckie, którym Polski związek łowiecki patronuje. Sprzyja to rozwijaniu współzawodnictwa i...

Kult patronów myśliwych zaczątkiem współczesnej europejskiej kultury łowieckiej
Myśliwi podobnie jak inne grupy społeczne posiadali swoich patronów i opiekunów. Od zamierzchłych czasów łowcy przed każdym polowaniem wypraszali od nich wszelkich łask. Pragnęli, aby za pomyślnością ich poczynań stał ktoś ,kto pozwoli...

Copyright @ 2010 Łowiectwo