Łowiectwo

Na polowaniu indywidualnym

Kiedy jesteśmy już zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj broni, mamy odpowiednie ubranie na sobie, odstrzał na dany gatunek odebraliśmy od łowczego koła, w którym polujemy udajemy się na polowanie. Po zapisaniu się w książce polowań na odpowiedni rewir ruszamy do swojego łowiska. Dobrze jest pamiętać, aby samochód, którym będziemy się poruszać zostawić w odpowiedniej odległości od łowiska, tak, aby nie blokował drogi, która może być lesie drogą pożarową ułatwiająca dojazd odpowiednich jednostek. Załatwić wszelkie potrzeby fizjologiczne i ruszamy na wybrana przez nas ambonę. Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi w lesie i zachowujmy się jak należy. Jako przyrodnicy, bardzo blisko związani z lasem musimy mieć na uwadze, aby dawać dobry przykład, szczególnie tym osobom, które zabieramy ze sobą do łowiska. Musimy uświadomić je również o tym jak należy się zachowywać na polowaniu, a o one musza bezwzględnie stosować się do zaleceń. Zabronione jest pod każdym względem spożywanie alkoholu czy głośne zachowywanie. Wszelkie śmieci należy zbierać w reklamówkę i zabierać ze sobą do samochodu. W lesie nie można śmiecić. Latarkę, jaką mamy przy sobie używamy tylko do dochodzenia postrzałka, bo polowanie ze sztucznym światłem jest niedozwolone! Regulamin polowań określa sposób zachowania i napomnienia dotyczące oddawania strzału. Nie wolno strzelać łani prowadzącej, to jedna z tych zasad. Trzeba się stosować do nich i być pokornym wobec przyrody. Polowanie indywidualne jest tym polowaniem, dzięki któremu osobiście możemy obcować z przyrodą, posprawdzać jakość sprzętu optyczne, poćwiczyć wabienie. Obyć się z lasem i poznawać go z każdym wyjściem na nowo. Ponieważ łowisko choćbyśmy byli w nim codziennie nigdy nie jest takie samo może nas za każdym razem zaskoczyć na nowo.

Zobacz również:
Inne drapieżniki w naszym lesie
Innymi drapieżnikami zamieszkującymi nasze lasy, ale będącymi na liście zwierząt łownych są borsuki, tchórze, kuny leśne i domowe. Osobniki, które bardziej maja znaczenie w tym, że niektóre z nich jak kuny niszczą młode legi ptasie lubi...

Myśliwy nie na polowaniu
Dobra organizacja prac, współpraca zapewnia dobre efekty gospodarowania. Każdy członek polskiego związku łowieckiego, który jest członkiem kła łowieckiego musi mieć na uwadze problemy swojego łowiska. Myśliwy musi często bywać w lesie,...

Ksiąze kniei - Jeleń
Kolejny z większych osobników z rodziny jeleniowatych. Jego masa sięga do ok. 200 kg. Pierwotnie, ze względu na wielkość poroża wnioskuje się, że musiał występować na otwartych przestrzeniach łąk śródleśnych i nie wiadomo, co skłoniło...

Copyright @ 2010 Łowiectwo