Łowiectwo

Na polowaniu indywidualnym

Kiedy jesteśmy już zaopatrzeni w odpowiedni rodzaj broni, mamy odpowiednie ubranie na sobie, odstrzał na dany gatunek odebraliśmy od łowczego koła, w którym polujemy udajemy się na polowanie. Po zapisaniu się w książce polowań na odpowiedni rewir ruszamy do swojego łowiska. Dobrze jest pamiętać, aby samochód, którym będziemy się poruszać zostawić w odpowiedniej odległości od łowiska, tak, aby nie blokował drogi, która może być lesie drogą pożarową ułatwiająca dojazd odpowiednich jednostek. Załatwić wszelkie potrzeby fizjologiczne i ruszamy na wybrana przez nas ambonę. Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi w lesie i zachowujmy się jak należy. Jako przyrodnicy, bardzo blisko związani z lasem musimy mieć na uwadze, aby dawać dobry przykład, szczególnie tym osobom, które zabieramy ze sobą do łowiska. Musimy uświadomić je również o tym jak należy się zachowywać na polowaniu, a o one musza bezwzględnie stosować się do zaleceń. Zabronione jest pod każdym względem spożywanie alkoholu czy głośne zachowywanie. Wszelkie śmieci należy zbierać w reklamówkę i zabierać ze sobą do samochodu. W lesie nie można śmiecić. Latarkę, jaką mamy przy sobie używamy tylko do dochodzenia postrzałka, bo polowanie ze sztucznym światłem jest niedozwolone! Regulamin polowań określa sposób zachowania i napomnienia dotyczące oddawania strzału. Nie wolno strzelać łani prowadzącej, to jedna z tych zasad. Trzeba się stosować do nich i być pokornym wobec przyrody. Polowanie indywidualne jest tym polowaniem, dzięki któremu osobiście możemy obcować z przyrodą, posprawdzać jakość sprzętu optyczne, poćwiczyć wabienie. Obyć się z lasem i poznawać go z każdym wyjściem na nowo. Ponieważ łowisko choćbyśmy byli w nim codziennie nigdy nie jest takie samo może nas za każdym razem zaskoczyć na nowo.

Zobacz również:
Piękne kuraki
To piękny temat opisujące najpiękniejsze polskie kuraki. Pisząc o zwierzynie i o dawnych wielkich polowaniach, nie sposób nie wspomnieć o przepięknych kurakach, na które jeszcze tak niedawno mogliśmy polować. Chodzi tu o głuszca i cietrzewia....

Inne drapieżniki w naszym lesie
Innymi drapieżnikami zamieszkującymi nasze lasy, ale będącymi na liście zwierząt łownych są borsuki, tchórze, kuny leśne i domowe. Osobniki, które bardziej maja znaczenie w tym, że niektóre z nich jak kuny niszczą młode legi ptasie lubi...

Jesień w łowisku
Minęło lato. Urządzenia łowieckie są sprawne, nowe pobudowane na miejscach nowych przejść zwierzyny. Przygotowujemy się powoli do zimy. Na ścierniskach żeruje zwierzyna, możemy ocenić jej kondycje przed zima. Jesień, ta wczesna to czas rykowiska....

Copyright @ 2010 Łowiectwo